Svenska English Deutsch Hem Produkter Nyheter Reservdelar Kontakt Om Saxwerk Produktområden Historik Referenser

 

Produktområde: Pelletsanläggningar

 
     

Leveransprogram gällande pelletsanläggningar

 

Saxwerk har över 50 års erfarenhet från projektering och leveranser till spånskiveindustrin och pelletstillverkning.

Våra huvudområden då det gäller pelletstillverkning är:

  • Hantering och lagring, våta sidan
  • Hantering och lagring, torra sidan
  • Dosering och grovsållning
  • Energianläggningar (heta gaser, ånga och varmvatten)
  • Projektering

 

 

Produktlista:

Pellets

ROTORER
» Hydraulrotorer
» Fjäderrotorer

SKRUVTRANSPORTÖR
» Transportskruvar
» Doserskruvar
» Matarskruvar
» Vertikalskruvar
» Stokerskruvar
» Specialskruvar
» Skruvluckor

ELEVATORER
» Bandelevatorer
» Kedje-elevatorer

SKRAPTRANSPORTÖRER
» Skraptransportörer, dubbelkedja standard
» Skraptransportörer, dubbelkedja special
» Våtskrapetransportör
» Redlertransportör “våt”
» Redlertransportör “torr”

ENERGIANLÄGGNINGAR
» Rostersystem
» Inmatningar
» Styrsystem

STOFTBEFUKTARE
» Stoftbefuktare med specialgängor

GLIDRAMAR
» Glidramar, standard
» Glidramar, special

SILOS
» Runda silos
» Rektangulära silos

STÅNGMATARE

» Stångmatare, standard
» Stångmatare, special
» Mottagningsfickor

DOSERBOXAR
» Doserboxar, standard material
» Doserboxar, svårhanterligt material
» Skruvdoserare

CELLMATARE
» Cellmatare, standard
» Cellmatare, förstärkta
» Cellmatare, rostfria

SÅLLSYSTEM
» Grovsåll
© Saxwerk AB  | Impressum