Svenska English Deutsch Hem Produkter Nyheter Reservdelar Kontakt Om Saxwerk Produktområden Historik Referenser

 

Produktområde: Ask- och slagghantering

 
     

Leveransprogram gällande askhantering

 
  • Asksilos från ca 50m3 upp till 1000m3.
  • Skruvfickor för aska upp till ca 5m3 lagringsvolym.
  • Utmatningssystem för aska.
  • Befuktning av askan.
  • Container system.
  • Våtskrapor.
  • Kedjeelevator för aska och varma material.

Asksilos från 50m3 upp till 1000 m3:

Asksilon byggs upp med en standard silobotten. I botten är en glidram placerad och utmatningsskruv. Vid mindre volymer byggs en siloöverdel med samma diameter som botten.

För större volymer byggs en kona över silobotten. Över konan placeras sedan huvudsilon.
Skruvfickor för aska upp till ca 5m3 lagringsvolym:

Ett mindre behållare byggs över en matarskruv. Volymen regleras med nivåvakter.Utmatningssystem för flygaska:

Silobotten med glidram och matarskruv.
Befuktning av flygaska:

Se produkter Stoftbefuktare.
Containersystem:

Saxwerk bygger skräddarsydda containers för lagring av torr flygaska.
Våtskrapor under förbränningsanläggningar:

Under ugnar placeras en våtskrapa för att ta hand om rostgenomfall, samt aska och slagg efter rost.


 

 

Produktlista:

Ask- och slaggg

SKRUVTRANSPORTÖR
» Transportskruvar
» Doserskruvar
» Matarskruvar
» Vertikalskruvar
» Stokerskruvar
» Specialskruvar
» Skruvluckor

ELEVATORER
» Bandelevatorer
» Kedje-elevatorer

SKRAPTRANSPORTÖRER
» Skraptransportörer, dubbelkedja standard
» Skraptransportörer, dubbelkedja special
» Våtskrapetransportör
» Redlertransportör “våt”
» Redlertransportör “torr”

STOFTBEFUKTARE
» Stoftbefuktare med specialgängor

GLIDRAMAR
» Glidramar, standard
» Glidramar, special

SILOS
» Runda silos
» Rektangulära silos

STÅNGMATARE

» Stångmatare, standard
» Stångmatare, special
» Mottagningsfickor
© Saxwerk AB  | Impressum